Category Archives: Chưa phân loại

Dạy nghề sửa chữa

KHÓA ĐÀO TẠO NGHỀ SỬA CHỮALAPTOP- MACBOOK Nhận biết linh kiện và chức năng của các bộ phận trên laptop,macbook. Thay thế tất cả những linh kiện dòng máy laptop,macbook (chủ yếu là thực hành). Thay thế linh kiện cơ bản các dòng laptop và cài đặt hệ điều hành. Đào tạo chuyên sâu sữa chữa…