DỊCH VỤ THEO THƯƠNG HIỆU

SỬA CHỮA iMAC & MACBOOK

Bảo hành: 03 tháng2 giờ
Bảo hành: 03 tháng2 giờ
Bảo hành: 03 tháng2 giờ
Bảo hành: 03 tháng1 giờ
Bảo hành: 03 tháng1 giờ
Bảo hành: 03 tháng1 giờ
Bảo hành: 03 tháng2 giờ
Bảo hành: 03 tháng2 giờ
Bảo hành: 03 tháng2 giờ
-14%
Bảo hành: 06 tháng
Bảo hành: 03 tháng2 giờ
Bảo hành: 03 tháng2 giờ
Bảo hành: 03 tháng2 giờ
Bảo hành: 03 thángSửa: 2 giờ
Bảo hành: 06 thángSửa: 2 giờ
1.300.000
- giảm 5% ( Áp dụng cho hóa đơn từ 500.000 đ)
Bảo hành: 06 thángSửa: 2 giờ
1.200.000
- giảm 5% (* Áp dụng cho hóa đơn từ 500.000 đ)
Bảo hành: 6 thángSửa: 2 giờ
1.600.000
- giảm 5% (* Áp dụng cho hóa đơn từ 500.000 đ)
Bảo hành: 03 tháng2 giờ
Bảo hành: 03 tháng2 giờ
Bảo hành: 03 tháng2 giờ
Bảo hành: 03 tháng1 giờ
Bảo hành: 03 tháng1 giờ
Bảo hành: 03 tháng1 giờ
Bảo hành: 06 thángSửa: 2 giờ
Bảo hành: 06 thángSửa: 2 giờ
Bảo hành: 06 tháng
-13%
Sửa: 2 giờ
700.000
-14%
Bảo hành: 06 tháng
-12%
Bảo hành: 06 tháng
-13%
Bảo hành: 06 tháng
-13%
Bảo hành: 06 tháng
-7%
Bảo hành: 06 tháng
1.400.000
-7%
Bảo hành: 06 tháng
1.400.000

SỬA CHỮA LAPTOP

Sửa: 2 giờ
Sửa: 2 giờ
Sửa: 2 giờ
Sửa: 2 giờ
Sửa: 2 giờ
Sửa: 2 giờ
Sửa: 2 giờ
BH 06 thángSửa: 2 giờ
BH 06 thángSửa: 2 giờ
Sửa: 2 giờ
Bảo hành: 12 thángSửa: 2 giờ
Bảo hành: 12 thángThay trong: 2 giờ
Bảo hành: 12 thángSửa: 2 giờ
Bảo hành: 12 thángSửa: 2 giờ
-9%
2.000.000
-8%
1.650.000
-10%
Bảo hành: 06 thángSửa: 2 giờ
1.800.000

SỬA CHỮA MÁY TÍNH BÀN

LẮP ĐẶT CAMERA

-19%
Bảo hành: 24 tháng
1.700.000
-29%
Bảo hành: 24 tháng
1.000.000
-27%
Bảo hành: 24 tháng
800.000
-22%
Bảo hành: 24 tháng
1.400.000
-29%
Bảo hành: 24 tháng
1.200.000
-29%
Bảo hành: 24 tháng
1.200.000
-29%
Bảo hành: 24 tháng
1.700.000
-20%
Bảo hành: 24 tháng
3.200.000
-23%
Bảo hành: 24 tháng
4.000.000
-20%
Bảo hành: 24 tháng
1.600.000
-12%
Bảo hành: 24 tháng
1.000.000
-18%
Bảo hành: 24 tháng
700.000
-19%
Bảo hành: 24 tháng
850.000
-23%
Bảo hành: 24 tháng
1.700.000
-15%
Bảo hành: 24 tháng
1.700.000
-20%
Bảo hành: 24 tháng
12.000.000
-20%
Bảo hành: 24 tháng
12.000.000
-18%
700.000
-12%
Bảo hành: 24 tháng
2.500.000
-20%
Bảo hành: 24 tháng
1.750.000
-22%
Bảo hành: 12 tháng
2.150.000
-18%
Bảo hành: 12 tháng
1.690.000

LAPTOP & PHỤ KIỆN CHÍNH HÃNG 

TẠI SAO NÊN CHỌN CHÚNG TÔI